חולצת סוף קורס קצינים

109.00

הוראות הזמנה:
1. בחרו תמונה עם פנים ברורות.
2. הכניסו את הטקסט העליון – זה יופיע מעל לתמונת הפנים.
3. הכניסו את הטקסט התחתון – זה יופיע מתחת לתמונת הפנים.
4. בחרו את צבע הכומתה ו/או את שם החיל בו הוא משרת.
5. בחרו את המידות הרצויות.